Žinok tiesą!

Nenorinčiam Pakeisti Savo Gyvenimo Padėti Neįmanoma…

Archive for 2011 sausio

Konceptuali valdžia ir Visuomenės Saugumo Koncepcija

Posted by Žinok tiesą! - 27 sausio, 2011

Taigi, visų pirma, kodėl autoriai pasirinko tokį pavadinimą – „VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA“. Tai yra todėl, kad joje kalba apie VISŲ ŽMONIŲ mūsų Planetoje taikaus ir gero gyvenimo, o ne atskirų tautų ar išrinktų grupių.

„Visuomenės saugumo koncepcijos“ autoriai aiškina, kad tikrąją valdžią mūsų pasaulyje turinti asmenų grupė nuo mūsų nuslepia tikrąją pasaulio sandarą ir gyvenime mus priverčia rinktis tarp kelių melagingų „pasaulio sandaros“ modelių. Minėtos koncepcijos autorių teigimu, tokiu neteisingu pasaulio sandaros suvokimu yra to pasaulio suskirstymas į „idealizmą“ ir “materializmą“. Politizuotų mokslininkų ir kai kurių religinių autoritetų vykdomas energetinės-informacinės tikrosios pasaulio sandaros sudėtinės dalies atskyrimas nuo „materijos“, jos priskyrimas religijos sričiai (idealizmui) ir, tokiu būdu, įvykdomas tos energetinės–informacinės pasaulio sudėtinės dalies „pavertimas“ lyg ir neegzistuojančia, yra visiškas absurdas. Be to, tai yra sąmoningas visuomenės klaidinimas. Šios apgaulės pasekmė – neegzistuojančiomis paskelbiamos tokios žmogaus energetinės-informacinės savybės, kaip moralė ir sąžinė. Tai leidžia atmesti per ilgus viso pasaulio žmonijos gyvenimo tūkstantmečius pačias brangiausias, klydimų ir naujų bandymų keliu tos žmonijos atsirinktas, vertybes. Čia galima pastebėti labai įdomų faktą: kuomet tokiomis pačiomis sąlygomis bandymus daro ir tokius pačius tų bandymų rezultatus gauna dabartiniai mokslininkai – tai įvardijama kaip neabejotinos mokslo žinios. Tačiau, kuomet viso pasaulio žmonija, per milžinišką, ištisus tūkstantmečius trukusių pasikartojančių bandymų ir klydimų kiekį, išsiaiškino, kad melas bei vagystės yra tai žmonijai nepriimtina patologija, šiuolaikiniai mokslininkai viso to jokiu, pasikartojančiais bandymais patvirtintu (įrodytu), faktu nelaiko. Minėtas žmonijos patyrimas yra paliekamas egzistuoti tik tarp Dievo įsakymų, o pats Dievas paskelbiamas iš viso neegzistuojančiu. Ką tik paminėtas žmonių ydas „valdžią turintieji“ lyg ir bando reguliuoti „įstatymais“ – bet tai tik pasakaitės naiviems ir patikliems. Tikrasis pasaulio vaizdas (to vaizdo supratimas) – pasaulėžiūra – iš žmonių sąmonių visiškai „ištrinamas“ kita „pasaulio geradarių“ nesenai išrasta „supervertybe“ – „nuomonių pliuralizmu“. Vadinamasis „nuomonių pliuralizmas“ – vienalaikis daugelio nuomonių teisingumas – akivaizdžiai prieštarauja ne kažkokioms teorinėms tikrosios pasaulio sandaros prielaidoms, o mokslo ištirtam ir patvirtintam, realiai kiekvieno žmogaus smegenyse vykstančiam informacijos įsisavinimui bei išsaugojimui.

Belieka tik išsiaiškinti: kas, kaip ir kam visa tai padarė? Skaityti pilną įrašą »

Posted in Visuomenės Saugumo Koncepcija (VSK) | 1 Comment »